KLAUZULA INFORMACYJNA-REZERWACJA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana i Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji miejsc na zajęciach (kursy pływania , szkółka pływania i inne zajęcia) oraz obiektów(kort, orlik, stadion) (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 4. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie terminami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia zarezerwowanie miejsca na prowadzonych kursach i zajęciach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- GRUPOWE KURSY PŁYWANIA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana i Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie nauki pływania (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f RODO), w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego w sprawach z tym związanych,
 4. W przypadku udzielenia dodatkowych zgód na przetwarzanie wizerunku dziecka w celu: edukacyjnym bądź promocyjnym, odbywać się będzie ono na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 5. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe mogą być udostępniane:

a)dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów,

b)podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do zakończenia kursu lub do momentu wycofania zgody.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 3. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy tj. uczestnictwo dziecka w kursach nauki pływania. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania w celach edukacyjnych lub promocyjnych, uniemożliwi wykorzystanie wizerunku dziecka w tych celach.

                                                                                                                                              

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania danych- w granicach określonych w przepisach prawa;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacjach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) realizacji zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO,
 5. b) realizacji umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 7. a) dostawcom usług informatycznych,
 8. b) dostawcom usług prawnych, księgowych, audytowych, szkoleniowych, bhp,
 9. c) innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

a)w przypadku wskazanym w pkt. 2 a-przez okres wynikający z obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.

b)w przypadku wskazanym w pkt 2b- przez okres niezbędny do realizacji umowy i ewentualnych roszczeń stron

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne do:
 4. a)   w przypadku wskazanym w pkt. 2 a- realizacji stosunku pracy
 5. b)   w przypadku wskazanym w pkt 2b - realizacji umowy zlecenia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI OSIR

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel.: 17 771 31 20 (zwanym dalej: "Administratorem").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży (w zakresie usług oferowanych przez Administratora takich jak: kursy pływania oraz korzystania z basenu lub z groty solnej oraz wynajem: basenu, kortu, boiska „Orlik” oraz stadionu) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 5. dostawcom usług informatycznych,
 6. dostawcom usług prawnych, księgowych i audytowych,
 7. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron, przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie             i realizację umowy.

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA - DOSTAWCY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 5. dostawcom usług informatycznych,
 6. dostawcom usług prawnych, księgowych i audytowych,
 7. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron oraz wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Pani/Pana osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387, nr tel.: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Monitoringiem wizyjnym objęto parking oraz budynki Ośrodka na zewnątrz oraz wewnątrz tj. korytarze, hole , szatnie basenowe, halę basenową, halę kortu.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora –na podstawie art, 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach określonych w przepisach prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie Ośrodka.
KLAUZULA INFORMACYJNA LA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE OSIR
Zgodnie z art. 13  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (tj.RODO)  informujemy, iż:
1. Administratorem danych Twoich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel.: 17 771 31 20.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Współadministratorem Twoich danych jest Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland.
4. Wspólnym punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych jest: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi z którym możesz się skontaktować:
a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) telefonicznie: 17 771 31 20,
c) listownie: 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387
5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  RODO w celu:
a) prowadzenia fanpage na portalu Facebook poprzez umieszczenia na nim wpisów, zdjęć oraz odpowiedzi na komentarze,
b) kontaktu przez fanpage (w tym: przesyłania informacji i „polubień”),
c) zarządzania polubieniami, wydarzeniami i komentarzami poprzez portal Facebook.
6. Twoje dane będą udostępniane:
a) dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
b) podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia fanpage OSIR.
8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.
9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do umieszczania informacji, komentarzy i „polubień” na fanpage OSIR na portalu Facebook.
LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login