"Ponieważ wszystko jest możliwe, człowiek powinien mieć wielkie marzenia. Im większe, tym lepiej"

 

Michael Phelps

 

 

 

 

 

 

 CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 28 MARCA 2018 ROKU

KORZYSTANIE Z KORTÓW TENISOWYCH

Dzień tygodnia Godziny

Lato

zł/godz.

Zima

zł/godz.

WAKACJE

(okres wakacyjny

od 01.07 do 31.08

zł/godz.

Karta RODZINA 3+

(dla posiadaczy)

Lato

zł/godz.

Zima

zł/godz.

Poniedziałek -Piątek 8ºº-15ºº 30,00 45,00    15,00  15,00 22,50
Poniedziałek -Piątek 15ºº-22ºº 35,00 50,00 17,50 25,00
Sobota - Niedziela 8ºº-22ºº 30,00 45,00 15,00 22,50

KURSY NAUKI GRY W TENISA

Kurs nauki gry w tenisa dla 1 osoby 60,00 zł + wynajęcie kortu/godz.
Kurs nauki gry w tenisa dla 2 osób 45,00 zł od osoby + wynajęcie kortu/godz.
Kurs nauki gry w tenisa dla 3 osób 35,00 zł od osoby + wynajęcie kortu/godz.

 

Kurs nauki gry w tenisa dla 4 - 6 osób 30,00 zł od osoby + wynajęcie kortu/godz.

 

 

KORTY TENISOWE - DODATKOWE OPŁATY

Wypożyczenie rakiety tenisowej 5,00zł/godz.
Korzystanie z oświetlenia w okresie letnim 5,00zł/godz.

Okres letni od 01.04 do 30.09

                                                                        Okres zimowy od 01.10 do 31.03

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZEJ  (E-KARTA) KRYTE KORTY TENISOWE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Elektronicznej Karty Płatniczej (zwanej dalej również e-kartą)  zakupionej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi – Kryte Korty Tenisowe i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

2. Koszt zakupu elektronicznej karty płatniczej wynosi 8 zł (przy jednorazowej wpłacie 300 zł lub 1 000 zł, e-karta gratis).

3. Warunkiem korzystania z e-karty jest zakup karty (przy jednorazowej wpłacie 300 zł lub 1 000 zł - e-karta gratis), wpłata środków na e-kartę oraz złożenie podpisu na niniejszym regulaminie.

4. Zakup e-karty, wpłata środków na e-kartę świadczy o zapoznaniu i bezwzględnym przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

5. W chwili zakupu oraz dokonania wpłaty na e-kartę, zostaje wydana e-karta, która upoważnia do korzystania z Krytych Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

6. Okres ważności e-karty i rabat zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną e-kartę i liczony jest od daty wpłaty:

• wpłata    150 zł – rabat 7% - okres ważności 7 tygodni;

• wpłata    300 zł – rabat 12% - okres ważności 12 tygodni – e-karta gratis

• wpłata 1 000 zł – rabat 16% - okres ważności 16 tygodni – e-karta gratis

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia e-karty istnieje możliwość wykupienia nowej e-karty w cenie 8 zł, z możliwością przesunięcia posiadanych środków z e-karty zgubionej.

8. E-karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania z niej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty.

9. W przypadku doładowania e-karty w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty, środki zgromadzone na e-karcie i kwota doładowania ulegają zsumowaniu i można je wykorzystać w uaktualnionym terminie (pkt 6 ). Minimalna kwota doładowania -150 zł.

10. Opłata za korzystanie z kortów będzie naliczana wg cennika OSiR dotyczącego wejść jednorazowych na korty tenisowe z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Pozostałe usługi dotyczące kortów tenisowych nie są objęte rabatem (np. karta rodzina 3+, kursy nauki gry w tenisa).

11. Przy każdorazowym wejściu na korty pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na korcie z uwzględnieniem rabatu. Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 15 minut proporcjonalnie do ceny biletu. Dopłata jest automatycznie ściągana również z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

12. Ośrodek nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na e-karcie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty.

13. Minimalne saldo na e-karcie musi odpowiadać jednostkowej cenie korzystania z kortów.

14. W przypadku przekroczenia limitu zgromadzonych środków istnieje obowiązek uregulowania należności w kasie.

15. E-karty zamówione i nieodebrane z Ośrodka w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu zostają anulowane i ponownie wprowadzone do obrotu.

 

 

 

 

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login