Szanowni Klienci !!!

Informujemy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi rozpoczyna zapisy na stałe rezerwacje krytych kortów tenisowych.

W przypadku zainteresowania, prosimy o składanie rezerwacji na załączonym poniżej wniosku w kasie krytych kortów tenisowych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z kasą kortów tenisowych tel. 17 77 22 007

Wniosek do pobrania: WNIOSEK.pdf


REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KARTY PŁATNICZEJ  (E-KARTA) KRYTE KORTY TENISOWE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Elektronicznej Karty Płatniczej (zwanej dalej również e-kartą)  zakupionej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi – Kryte Korty Tenisowe i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

2. Koszt zakupu elektronicznej karty płatniczej wynosi 8 zł (przy jednorazowej wpłacie 300 zł lub 1 000 zł, e-karta gratis).

3. Warunkiem korzystania z e-karty jest zakup karty (przy jednorazowej wpłacie 300 zł lub 1 000 zł - e-karta gratis), wpłata środków na e-kartę oraz złożenie podpisu na niniejszym regulaminie.

4. Zakup e-karty, wpłata środków na e-kartę świadczy o zapoznaniu i bezwzględnym przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.

5. W chwili zakupu oraz dokonania wpłaty na e-kartę, zostaje wydana e-karta, która upoważnia do korzystania z Krytych Kortów Tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.

6. Okres ważności e-karty i rabat zależny jest od kwoty wpłacanej na zakupioną e-kartę i liczony jest od daty wpłaty:

• wpłata    150 zł – rabat 7% - okres ważności 7 tygodni;

• wpłata    300 zł – rabat 12% - okres ważności 12 tygodni – e-karta gratis

• wpłata 1 000 zł – rabat 16% - okres ważności 16 tygodni – e-karta gratis

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia e-karty istnieje możliwość wykupienia nowej e-karty w cenie 8 zł, z możliwością przesunięcia posiadanych środków z e-karty zgubionej.

8. E-karta ulega wyzerowaniu i likwidacji w przypadku nie korzystania z niej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty.

9. W przypadku doładowania e-karty w terminie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia ważności e-karty, środki zgromadzone na e-karcie i kwota doładowania ulegają zsumowaniu i można je wykorzystać w uaktualnionym terminie (pkt 6 ). Minimalna kwota doładowania -150 zł.

10. Opłata za korzystanie z kortów będzie naliczana wg cennika OSiR dotyczącego wejść jednorazowych na korty tenisowe z uwzględnieniem przysługującego rabatu. Pozostałe usługi dotyczące kortów tenisowych nie są objęte rabatem (np. karta rodzina 3+, kursy nauki gry w tenisa).

11. Przy każdorazowym wejściu na korty pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na korcie z uwzględnieniem rabatu. Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 15 minut proporcjonalnie do ceny biletu. Dopłata jest automatycznie ściągana również z uwzględnieniem przysługującego rabatu.

12. Ośrodek nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na e-karcie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu ważności karty.

13. Minimalne saldo na e-karcie musi odpowiadać jednostkowej cenie korzystania z kortów.

14. W przypadku przekroczenia limitu zgromadzonych środków istnieje obowiązek uregulowania należności w kasie.

15. E-karty zamówione i nieodebrane z Ośrodka w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu zostają anulowane i ponownie wprowadzone do obrotu.

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login