Ze względu na odbywające się zajęcia zorganizowane na pływalni (tj. indywidualne kursy nauki pływania, treningi w szkółce pływania ORKA, zajęcia aqua fitness, grupy zorganizowane dzieci),

Administracja Ośrodka prosi o zapoznanie się

z harmonogramem zajęć zorganizowanych dostępnym na stronie internetowej www.basen.trzebownisko.pl – zakładka - kalendarz dla grup

lub  o zasięgnięcie informacji pod numerem telefonu 17 77 13 120.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 ze względu na odbywające się zajęcia o których mowa powyżej, klienci indywidualni będą wpuszczani w miarę możliwości wolnych miejsc.

Osoby uczestniczące w powyższych zajęciach wpuszczani są na pływalnię poza kolejnością.

Ze względu na obecną sytuację i wprowadzane kolejne obostrzenia prosimy klientów o szczególną wyrozumiałość i zrozumienie.


Dodaj nagłówek 1


POŻEGNANIE LATA 1

Pobierz: Regulamin - Pożegnanie Lata z OSiR. pdf

Pobierz: Karta zgłoszenia.pdf


SZANOWNI KLIENCI !!!

Od 2 sierpnia 2021 w każdy poniedzialek i środę basen rekreacyjny zarezerwowany w całości od godziny 16:00 do 18:00.


Szanowni Klienci !!!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi informuje, że limity osób korzystających z pływalni, jacuzzi, sauny, groty solnej oraz siłowni nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych,

po okazaniu certyfikatu w formie tradycyjnej- czyli wydruk kartki z kodem QR lub na urządzeniu mobilnym wraz z dokumentem tożsamości.


KOMUNIKAT

dotyczący dostępności obiektów sportowych OSiR od  26 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), a także rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1145), informujemy, że od soboty tj. 26 czerwca 2021 r:

 • Na pływalni może przebywać nie więcej niż 75% obłożenia obiektu tj. 82 osoby,
 • W jacuzzi w jednym momencie może przebywać jedna osoba,
 • W strefie saun tj. saunie suchej, saunie infrared (na podczerwień) oraz łaźni parowej jednocześnie może znajdować się po jednej osobie,
 • W grocie solnej może przebywać w danym momencie 2 osoby.

****************************************************************************************************

Ze względu na odbywające się zajęcia zorganizowane na pływalni (tj. indywidualne kursy pływania, treningi w szkółce pływania, zajęcia aqua fitness, grupy zorganizowane dzieci),

Administracja Ośrodka prosi o zapoznanie się

z harmonogramem zajęć zorganizowanych dostępnym na stronie internetowej www.basen.trzebownisko.pl – zakładka - kalendarz dla grup

lub  o zasięgnięcie informacji pod numerem telefonu 17 77 13 120.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 ze względu na odbywające się zajęcia o których mowa powyżej, klienci indywidualni będą wpuszczani w miarę możliwości wolnych miejsc.

Osoby uczestniczące w powyższych zajęciach wpuszczani są na pływalnię poza kolejnością.

Ze względu na obecną sytuację i wprowadzane kolejne obostrzenia prosimy klientów o szczególną wyrozumiałość i zrozumienie.

*******************************************************************************************************

Przypominamy o stale obowiązujących zasadach korzystania z krytej plywalni Fala.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI FALA

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi 

 1.  Z obiektu należy korzystać z zachowaniem dystansu 1,5-metrowej odległości.
 2.  Obowiązkowa jest dezynfekcja i mycie rąk.
 3.  Na terenie obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.
 4. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 5. Nie należy gromadzić się na terenie obiektu. Pobyt na obiekcie należy ograniczyć do    kąpieli w basenie i przebrania.
 6. Podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać nos i usta łokciem.
 7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba.
 8. Przed i po wyjściu z wody obowiązkowa jest staranna kąpiel pod prysznicem.
 9. Na hali basenowej należy podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 10. Obowiązuje zakaz spacerowania i gromadzenia się na brzegach niecek. Chodzenie po hali basenowej jest możliwe tylko w przypadku przejścia z jednej niecki do drugiej, jacuzzi lub szatni. Zakaz nie obowiązuje obsługi basenu i osób mających podpisaną umowę z OSiR.
 11. Pływalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji dla klientów części basenu (torów) zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami.
 12. Ośrodek nie udostępnia sprzętu pływackiego.
 13. Szafki ubraniowe oraz paski transponderowe są dezynfekowane po każdym użytkowniku. Wszelkie pozostawione przez użytkowników przedmioty na obiekcie zostają usuwane i wyrzucane na bieżąco.
 14. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej jest prowadzona regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
 15. W trakcie pobytu w obiekcie należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.

Szanowni Klienci !!!

Informujemy, że po uruchomieniu pływalni dla klientów indywidualnych ważność Państwa kart elektronicznych  zostanie przedłużona o czas wyłączenia Krytej Pływalni FALA z użytkowania dla klientów indywidualnych.


   Bezpieczeństwo i czystość wody

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 

Na podstawie badań woda na krytej pływalni nadaje się do pływania, kąpania, uprawiania sportu i rekreacji. Kryta Pływalnia Fala posiada pozytywną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login