LOGIN
www.netica.pl
Login
Hasło

Odzyskaj hasło              Odzyskaj login

Home

W poniedziałki i środy zapraszamy na zajęcia fitness !!!

Zapraszamy na zajęcia AQUA STEP we wtorki i czwartki o 20.00

Zapraszamy do korzystania z sauny !

We wtorki i czwartki o godzinie 19.00 zapraszamy na zajęcia aqua fitness.

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: remont dwóch niecek basenowych wykonanych w technologii Myrtha Pools oraz zbiorników przelewowych w krytej pływalni w miejscowości Nowa Wieś - gmina Trzebownisko. Numer sprawy: OSiR/271/2/2016 pobierz plik: http://basentrzebownisko.ires.pl/26069,26147/26147/8527/w/art3744.html

Aktualności

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: REMONT DWÓCH NIECEK BASENOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII  MYRTHA POOLS ORAZ ZBIORNIKÓW PRZELEWOWYCH W KRYTEJ PŁYWALNI W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ  - GMINA TRZEBOWNISKO. pobierz plik: http://basentrzebownisko.ires.pl/26069,26147/26147/art8527.html

Aktualności

OGŁOSZENIE W DNIU 5 MAJA 2016 ROKU (CZWARTEK) W GODZINACH OD  9.00  DO 15.00 KRYTA PŁYWALNIA FALA NIECZYNNA PRZEPRASZAMY  


menud srodek