OGŁOSZENIE

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA KURSY NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI POWYŻEJ 5-GO ROKU ŻYCIA

"0" STOPIEŃ - WTOREK, CZWARTEK GODZ. 1800 - rozpoczęcie kursu 1 marzec 2016;

I STOPIEŃ - WTOREK, CZWARTEK GODZ. 1715 - rozpoczęcie kursu 1 marzec 2016;

II STOPIEŃ - ŚRODA, PIĄTEK - GODZ. 1800 - rozpoczęcie kursu 2 marzec 2016 lub

II STOPIEŃ - WTOREK, CZWARTEK - GODZ. 1800 - rozpoczęcie kursu 1 marzec 2016;

III STOPIEŃ - PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK - GODZ. 1845 - rozpoczęcie kursu 4 marzec 2016.

INFORMACJE I ZAPISY W KASIE OŚRODKA

LUB POD NUMEREM TELEFONU 17 77 13 120


  W dniu 10 lutego 2016 roku (środa) od 1100 do 1300

Rezerwacja 3 torów do pływania


 

 Szkoła pływania ORKA

 


 

   Nowa Wieś, 01.02.2016r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dla zamówienia o wartości przekraczającej 3500 zł netto  

a nie przekraczającej kwoty 30 000 euro. 

Zamawiający: 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEBOWNISKU  

ZS. W NOWEJ WSI 

NOWA WIEŚ 387 

36-001 TRZEBOWNISKO

  

Zaprasza do złożenia oferty na: 

Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 

Obsługę szatni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s. w Nowej Wsi w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Pomieszczenie szatni zlokalizowane jest przy wejściu głównym do Krytej Pływalni FALA w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s. w Nowej Wsi. Posiada wydzielone pomieszczenie. Obsługiwane powinno być przez jedną osobę w okresie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w każdy dzień tygodnia w godzinach od 600 do 2200. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest nieczynny w dniach: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych przez cały dzień oraz w Nowy Rok i Boże Ciało od 600-1400 i w Wigilię, Sylwestra od 1400-2200. 

W czasie postoju technicznego, zamknięcia Ośrodka Sportu i Rekreacji z przyczyn technicznych, planowanych lub nieplanowanych, wynagrodzenie dla wykonawcy uwzględniać będzie faktyczną ilość dni w danym miesiącu. 

Wykonawca pełniący usługę obsługi szatni odpowiada materialnie za pozostawione rzeczy osobiste osób korzystających z depozytu szatni na zasadach określonych w art. 835 i dalszych kodeksu cywilnego (umowa przechowywania). 

Przyjęcie do szatni rzeczy osobistych potwierdzane jest wydaniem klientowi szatni żetonu z numerem. 

Podstawowe obowiązki obsługi: 

  • -przyjmowanie i wydawanie przyjętej garderoby lub bagażu ręcznego,
  • -wydawanie i przyjmowanie garderoby za żetonami, które należy prawidłowo przypisać do numeru na żetonie i ponumerowanego miejsca na wieszakach,
  • -zakaz opuszczania szatni bez jej właściwego zabezpieczenia,
  • -utrzymanie właściwego porządku na terenie szatni oraz higieny, zgodnie z wymogami BHP. 

 Zamawiający za obsługę szatni oddaje wykonawcy w najem część holu o powierzchni 20m2 w budynku O.S. i R. gdzie znajduje się szatnia oraz wyraża zgodę na sprzedaż sprzętu sportowego, artykułów kosmetycznych, prasy, papierosów, napojów chłodzących, słodyczy, prowadzenia punktu sprzedaży lotto. 

Tytułem wynajmu pomieszczenia wykonawca zobowiązany jest płacić miesięcznie czynsz oraz ryczałt za media. 

 Termin realizacji zamówienia: 01.03.2016 – 31.12.2016r. 

 Warunki płatności: przelew bankowy w terminie 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku za miesiąc poprzedni. 

 Inne warunki: własna działalność gospodarcza 

 Ofertę należy złożyć – osobiście lub elektronicznie: 

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s. w Nowej Wsi,  

Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko z dopiskiem 

„ZAPYTANIE OFERTOWE - SZATNIA”. 

Nr faksu: 17 7713 122; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Termin złożenia ofert: 15 luty 2016r. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Teresa Dudzińska – Tel: (17) 77 13 126 

 Sposób przygotowania oferty: pisemnie 

W treści należy podać: 

1. nazwę i adres Wykonawcy, 

2. wynagrodzenie dla wykonawcy w układzie:  

  • wynagrodzenie miesięczne brutto za obsługę szatni po potrąceniu kosztów wynajmu części holu.
  • Uwaga:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem, nie rozpatrywania ofert otrzymanych po terminie lub odwołania postępowania ofertowego.

 


 

 

 W MIESIĄCU LUTYM 2016 ROKU

SIŁOWNIA NIECZYNNA

PRZEPRASZAMY 

  4223 3068 3


 

SZANOWNI KLIENCI

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI OD 1700 DO 1900

JEST REZERWACJA 2 TORÓW DO PŁYWANIA NR 5,6

PRZEPRASZAMY


                                                                                                         SZANOWNI KLIENCI !!!

 "Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Dzieci do 5-tego roku życia mają wstęp bezpłatny".

Warunkiem korzystania z basenu przez dzieci do 5-go roku życia jest wykupienie biletu wstępu przez rodzica lub pelnoletniego opiekuna.

Natomiast warunkiem korzystania z basenu przez dzieci między 5 a 7 rokiem życia jest wykupienie biletów wstępu przez dziecko i rodzica na jednym rachunku.

Rodzice, którzy opłacili dzieciom naukę pływania indywidualną lub grupową w kasie OSiR, mogą wejść z dzieckiem do szatni w celu przebrania i przekazania dziecka instruktorowi pływania OSiR.


OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEBOWNISKU ZS. W NOWEJ WSI INFORMUJE, ŻE

INSTRUKTORZY PŁYWANIA PROWADZĄCY LEKCJE NAUKI PŁYWANIA LEGALNIE, CZYLI LEKCJE ZLECONE PRZEZ OŚRODEK SPORTU MAJĄ NA SOBIE CZARNE KOSZULKI BEZ RĘKAWÓW Z ŻÓŁTYM NAPISEM: INSTRUKTOR PŁYWANIA NOWA WIEŚ

WSZYSTKIE POZOSTAŁE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA HALI BASENOWEJ I PROWADZĄCE NAUKĘ PŁYWANIA NIE MAJĄCE NA SOBIE KOSZULKI Z OZNACZENIEM - INSTRUKTOR PŁYWANIA NOWA WIEŚ - WYKONUJĄ TE CZYNNOŚCI NIELEGALNIE BEZ ZGODY DYREKCJI.

 POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY OPIEKUNÓW I INSTRUKTORÓW GRUP ZORGANIZOWANYCH.


 SZANOWNI KLIENCI !

 2 TORY ZEWNĘTRZNE DUŻEGO BASENU SĄ ZAREZERWOWANE DLA INSTRUKTORÓW OSiR.

NA WYŻEJ WYMIENIONYCH TORACH DUŻEGO BASENU PROWADZONA JEST LEGALNA NAUKA PLYWANIA PRZEZ INSTRUKTORÓW OSiR.

OPŁATA ZA KURSY PŁYWANIA JEST UISZCZANA W KASIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI.

WYZNACZONE SA RÓWNIEŻ 2 TORY DO SZYBKIEGO PŁYWANIA NA KTÓRYCH JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI PLYWANIA.


OSRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEBOWNISKU HONORUJE KARTY:

(MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z JEDNEJ WYBRANEJ USŁUGI RAZ DZIENNIE)

POSIADACZE KART MULTISPORT PLUS I MULTISPORT PREMIUM MOGĄ KORZYSTAĆ Z:

- BASEN (60 MIN.)

- BASEN (90 MIN.)

- BASEN (60 MIN.) + SAUNA (20 MIN.)

- SIŁOWNIA (BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH)

- ZAJĘCIA FITNESS (60 MIN)

- AQUAEROBIK (60 MIN)

POSIADACZE KARTY MULTISPORT KIDS MOGĄ KORZYSTAĆ Z:

- BASEN (60 MIN.)

- BASEN (90 MIN.)

POSIADACZE KART FITPROFIT MOGĄ KORZYSTAĆ Z:

- BASEN BILET NORMALNY(60 MIN.) 

BASEN BILET NORMALNY (90 MIN.) 

BASEN (60 MIN.) + SAUNA (20 MIN.)

- SIŁOWNIA  (BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH)

ZAJĘCIA FITNESS (60 MINUT)

- AQUAEROBIK (60 MIN):

- KORTY TENISOWE (60 MIN)

POSIADACZE KARTY FITPROFIT KIDS MOGĄ KORZYSTAĆ Z:

BASEN (90 MIN.)

POSIADACZE MULTIKARNETÓW OK SYSTEM MOGĄ KORZYSTAĆ Z:

- BASEN (60 MINUT)

- BASEN (90 MINUT)

- BASEN (60 MINUT) + SAUNA ( 20 MINUT )

- AQUA AEROBIK (60 MINUT)

 - AEROBIK (60 MINUT) - usługa dostępna od 11.02.2015r.

- KORTY TENISOWE (60 MINUT)

POSIADACZE KARTY FIT FLEX MOGĄ KORZYSTAĆ Z JEDNEJ USŁUGI WYBRANEJ RAZ DZIENNIE:

 - BASEN ( 60 MIN.) BILET NORMALNY

- BASEN (60 MIN.) BILET ULGOWY

- BASEN (60 MIN.) + SAUNA (20 MIN)

- ZAJĘCIA FITNESS (60 MIN.)

- SIŁOWNIA BEZ OGRANICZENIA CZASOWEGO

- AQUA AEROBIK (60 MIN.)

- KORTY (60 MIN.)


UŻYTKOWNICY MyBenefit

Użytkownik dokonuje zakupu wybranej usługi w systemie.

 

Data aktualizacji (07 lutego 2016)